پروژه ها

طراحی مرحله دوم هتل آموزشی  افریقا
طراحی - نظارت
طراحی مرحله دوم هتل آموزشی افریقا

کارفرما : کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

شهرک صنعتی اخوان
طراحی - نظارت
شهرک صنعتی اخوان

کارفرما : شرکت توسعه بازرگانی اخوان

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه فرهنگی  ورزشی اداری
طراحی - نظارت
پروژه فرهنگی ورزشی اداری

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی

کارفرما : شرکت شیمیایی بهداش

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سایت مرکز آموزشی شهید ردانی پور
طراحی - نظارت
سایت مرکز آموزشی شهید ردانی پور

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه ی برج های مسکونی سئول
طراحی - نظارت
پروژه ی برج های مسکونی سئول

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه ی  اداری فرهنگی مذهبی
طراحی - نظارت
پروژه ی اداری فرهنگی مذهبی

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 12 از 12