پروژه ها

نمایشگاه منسوجات - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه منسوجات - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت پارسیان درین نخ

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه ایران پلاست - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه ایران پلاست - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت فیدار سپید رایکا

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه قطعات خودرو - هتل المپیک
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه قطعات خودرو - هتل المپیک

کارفرما : شرکت مدرن صنعت

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه ایران پلاست - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه ایران پلاست - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت نایلون سپید

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه متافو - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه متافو - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت هوایار

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه منسوجات - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه منسوجات - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت سمند گستر شیمی

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه قطعات خودرو - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه قطعات خودرو - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت تریلر رستمی

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه تاسیسات - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه تاسیسات - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت تاو

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه دام و طیور - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه دام و طیور - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت پرسا

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه قطعات خودرو  - نمایشگاه شیراز
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه قطعات خودرو - نمایشگاه شیراز

کارفرما : شرکت ایرکا پارت پویا

آخرین وضعیت پروژه :

صفحه 1 از 12