پروژه ها

نمایشگاه لوازم خانگی- نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه لوازم خانگی- نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت خانه سفید مشرق

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه لوازم خانگی- نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه لوازم خانگی- نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت چینی منصور

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه خودرو - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه خودرو - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت چراغ صنعت مدرن

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه خودرو - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه خودرو - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت تریلر رستمی

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه متافو - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه متافو - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت پارس فولاد یاران

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه ساخت ایران- نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه ساخت ایران- نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت پارس آزما

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه متافو - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه متافو - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت مواد آذین کیمیا

آخرین وضعیت پروژه :

دفتر توسعه محله ای بافت فرسوده شهرداری منطقه 20 تهران
دفتر توسعه محله ای بافت فرسوده
دفتر توسعه محله ای بافت فرسوده شهرداری منطقه 20 تهران

کارفرما : سازمان نوسازی شهر تهران

آخرین وضعیت پروژه :

طراحی دکور فروشگاه
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی دکور فروشگاه

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

طراحی و  نظارت پروژه استخر نور
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و نظارت پروژه استخر نور

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه :

صفحه 5 از 12