پروژه ها

ورزشی

مجتمع ورزشی بانوان ثامن الحجج
طراحی - نظارت
مجتمع ورزشی بانوان ثامن الحجج

کارفرما : شهرداری منطقه 8 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه مجموعه ورزشی استخر نور
طراحی - نظارت
پروژه مجموعه ورزشی استخر نور

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

مجتمع ورزشی شهید حسینی
طراحی - نظارت
مجتمع ورزشی شهید حسینی

کارفرما : شهرداری منطقه 7 تهران

آخرین وضعیت پروژه : در حال اجرا

مجموعه  ورزشی  مرودشت
طراحی - نظارت
مجموعه ورزشی مرودشت

کارفرما : شهرداری منطقه 7 تهران

آخرین وضعیت پروژه : در حال اجرا

طراحی مرحله اول و دوم سالنهای  ورزشی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم سالنهای ورزشی

کارفرما : نیروها ی مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی سالنهای تیراندازی تیپ سراسر کشور
طراحی - نظارت
طراحی سالنهای تیراندازی تیپ سراسر کشور

کارفرما : فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 1