مجتمع ورزشی شهید حسینی
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

این پروژه توسط معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری منطقه 7 تهران به این مشاور پیشنهاد گردید. زمین پروژه یادشده از تهاتر و توافقات انجام شده با ارتش استحصال گردید و چالش پیش رو در این مجتمع، طرح یک استخر استاندارد با کلیه جوانب و جزء فضاها و سونای خشک و تر سالنهای بدنسازی در طبقه 3- و آنگاه احداث دو طبقه پارکینگ در طبقات 2- و 1-، با لحاظ تمهیداتی که ستونهای ساختمان مزاحمتی برای کاسه استخر و بهره برداران ایجاد ننماید و از همه مهمتر طرح سالن استاندارد هندبال در طبقه همکف که عملاً به جزء ستونهای پیرامونی ، می بایست از تمامی ستونهای داخلی چشم پوشی گردد.

پیشنهاد ساختمان تا طبقه همکف بتنی و مابقی آن بصورت فلزی و سوله بر روی سازه بتنی مستقر خواهد گردید.

پروژه فوق از لابی، ورودی های مستقل سایتهای ورزشی و استخر و همچنین فضاهای خدماتی و اداری بصورت استاندارد بهره مند می باشد .