پروژه ها

خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18
طراحی - نظارت
خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18

کارفرما : شهرداری منطقه 18

آخرین وضعیت پروژه : در دست اجرا

خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18
طراحی - نظارت
خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18

کارفرما : شهرداری منطقه 18

آخرین وضعیت پروژه : در دست اجرا

مجتمع ورزشی بانوان ثامن الحجج
طراحی - نظارت
مجتمع ورزشی بانوان ثامن الحجج

کارفرما : شهرداری منطقه 8 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

مجتمع مدیریت بحران
طراحی - نظارت
مجتمع مدیریت بحران

کارفرما : شهرداری منطقه 8 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی - نظارت

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول ، دوم  و نظارت پروژه تجاری ، فرهنگی و آموزشی شهید بروجردی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول ، دوم و نظارت پروژه تجاری ، فرهنگی و آموزشی شهید بروجردی

کارفرما : موسسه فرهنگی هنری شهید بروجردی

آخرین وضعیت پروژه : آغاز مرحله اجرایی

پروژه مجموعه ورزشی استخر نور
طراحی - نظارت
پروژه مجموعه ورزشی استخر نور

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه ی سرای محله شریف
طراحی - نظارت
پروژه ی سرای محله شریف

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی ساختمانهای شهرداری سطح کشور
طراحی - نظارت
طراحی ساختمانهای شهرداری سطح کشور

کارفرما : سازمان شهرداری ها و دهداری های وزارت کشور

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

مسکونی آقای ابتکار
طراحی - نظارت
مسکونی آقای ابتکار

کارفرما : جناب آقای ابتکار

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 5