پروژه ها

نمایشگاه فارمکس 1402 شرکت پویان پیشرو
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه فارمکس 1402 شرکت پویان پیشرو

کارفرما : شرکت پویان پیشرو

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه ایرانمال 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه ایرانمال 1402

کارفرما : شرکت بین ژیوار

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1402

کارفرما : شرکت شیمیایی بهداش

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه هتل المپیک 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه هتل المپیک 1402

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی 1402

کارفرما : شرکت سپیدرو

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه منسوجات - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه منسوجات - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت پارسیان درین نخ

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه ایران پلاست - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه ایران پلاست - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت فیدار سپید رایکا

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه قطعات خودرو - هتل المپیک
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه قطعات خودرو - هتل المپیک

کارفرما : شرکت مدرن صنعت

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه ایران پلاست - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه ایران پلاست - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت نایلون سپید

آخرین وضعیت پروژه :

نمایشگاه متافو - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه متافو - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت هوایار

آخرین وضعیت پروژه :

صفحه 1 از 5