پروژه ها

خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18
طراحی - نظارت
خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18

کارفرما : شهرداری منطقه 18

آخرین وضعیت پروژه : در دست اجرا

خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18
طراحی - نظارت
خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18

کارفرما : شهرداری منطقه 18

آخرین وضعیت پروژه : در دست اجرا

نمایشگاه متافو 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه متافو 1402

کارفرما : شرکت ایرساکام

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی معدن
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی معدن

کارفرما : شرکت ایران تک ساز نوین

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1402

کارفرما : شرکت الکتروهیدرولیکان

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه هتل المپیک 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه هتل المپیک 1402

کارفرما : شرکت صنایع معدن کوثر( بتلند)

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی فارما شرکت سگال دارو 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی فارما شرکت سگال دارو 1402

کارفرما : شرکت آریا سگال دارو

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه فارمکس 1402 شرکت پویان پیشرو
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه فارمکس 1402 شرکت پویان پیشرو

کارفرما : شرکت پویان پیشرو

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه ایرانمال 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه ایرانمال 1402

کارفرما : شرکت بین ژیوار

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1402

کارفرما : شرکت شیمیایی بهداش

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 13