پروژه ها

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1403
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1403

کارفرما : شرکت هوایار

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه چشم پزشکی1403
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه چشم پزشکی1403

کارفرما : شرکت مدیسا طب

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه هتل المیپک 1403
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه هتل المیپک 1403

کارفرما : شرکت نیکوژن آریا

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی صادرات 1403
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی صادرات 1403

کارفرما : شرکت پولاد پویش

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه کنگره پزشکی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه کنگره پزشکی

کارفرما : شرکت پت تراول

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه ایران بیوتی 1403
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه ایران بیوتی 1403

کارفرما : غرفه شرکت سپیدرو

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18
طراحی - نظارت
خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18

کارفرما : شهرداری منطقه 18

آخرین وضعیت پروژه : در دست اجرا

خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18
طراحی - نظارت
خدمات مشاور طراحی و نظارت ساختمان شهرداری منطقه 18

کارفرما : شهرداری منطقه 18

آخرین وضعیت پروژه : در دست اجرا

نمایشگاه متافو 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه متافو 1402

کارفرما : شرکت ایرساکام

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی معدن
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی معدن

کارفرما : شرکت ایران تک ساز نوین

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 13