پروژه ها

مسکونی

ویلای آبسرد دماوند
طراحی - اجرا
ویلای آبسرد دماوند

کارفرما : جناب آقای صالحی زاده

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

برج مسکونی نیاوران
طراحی - اجرا
برج مسکونی نیاوران

کارفرما : جناب آقای سلیمی

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

ویلای متل قو
ویلا
ویلای متل قو

کارفرما : جناب آقای کرمی

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

مسکونی هشت بهشت
ویلا
مسکونی هشت بهشت

کارفرما : جناب آقای رایگان

آخرین وضعیت پروژه : در حال اجرا

ویلای آب سرد
ویلا
ویلای آب سرد

کارفرما : جناب آقای قاسمی

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

ویلای لواسان
ویلا
ویلای لواسان

کارفرما : جناب آقای خالقی

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه ی برج های مسکونی سئول
طراحی - نظارت
پروژه ی برج های مسکونی سئول

کارفرما : نیروهای مسلح

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 1