ویلای لواسان
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

ویلای یاد شده به نظر کارفرمای محترم و با سبک کلاسیک برای انجام طراحی داخلی به مهندسین مشاور نقش شارستان محول گردید .