پروژه ها

ویلای آبسرد
طراحی - اجرا
ویلای آبسرد

کارفرما : جناب آقای صالحی زاده

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

ویلای آبسرد دماوند
طراحی - اجرا
ویلای آبسرد دماوند

کارفرما : جناب آقای صالحی زاده

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی داخلی دفتر مرکزی مهندسین مشاور نقش شارستان و بازسازی های آن
طراحی - اجرا
طراحی داخلی دفتر مرکزی مهندسین مشاور نقش شارستان و بازسازی های آن

کارفرما : جناب آقای رایگان

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه مسکونی جمال آباد
طراحی - اجرا
پروژه مسکونی جمال آباد

کارفرما : آقای مشهدی نیاورانی

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

برج مسکونی نیاوران
طراحی - اجرا
برج مسکونی نیاوران

کارفرما : جناب آقای سلیمی

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

بازسازی و اجرای طراحی داخلی منزل مسکونی  خ آپادانا  نیلوفر
طراحی - اجرا
بازسازی و اجرای طراحی داخلی منزل مسکونی خ آپادانا نیلوفر

کارفرما : جناب آقای رایگان

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی و ساخت ویلاهای دوقلو -دماوند -وادان
طراحی - اجرا
طراحی و ساخت ویلاهای دوقلو -دماوند -وادان

کارفرما : شرکت تولیدی دامپروری ماز دماوند

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی و ساخت دامداری 400 راسی  ماز دماوند
طراحی - اجرا
طراحی و ساخت دامداری 400 راسی ماز دماوند

کارفرما : شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی دامداری ماز دماوند

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 1