طراحی و ساخت ویلاهای دوقلو -دماوند -وادان
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

طراحی و اجرای این پروژه در محوطه چهار هکتاری یک دامداری که متعلق به شرکت مازدماوند است به مهندسان مشاور نقش شارستان پیشنهاد گردید.

این دامداری 400 رأسی پرواری و متعلق به دوشریک می باشد که تاکید بر طرح همسان در مورد اقامتگاه های خود داشتند.

طرح فوق سطح اشغال 150 مترمربع و با مساحت 250 مترمربع برای هر ویلا طراحی گردید. محدوده پذیرایی ویلای فوق با ارتفاع دو طبقه طراحی گردید و البته یک void دید بصری طبقه فوقانی را با طبقه زیرین تأمین می کند. ویلاهای یاد شده سه اتاق خواب در طبقه همکف و آشپزخانه، نشیمن و پذیرایی را شامل می شود و سه اتاق خواب زیر شیروانی نیز در طبقه بالا در نظر گرفته شده که محوطه کوچکی هم به محل سرو صبحانه اختصاص داده شده است.

یکی از ویلاها در شیب مناسبی جانمایی گردید که امکان احداث پیلوت در قسمتی از آن و جهت پارکینگ بوجود آمد. در همین ویلا ارتباطی از طبقه زیر شیروانی به تپه همجوار ایجاد گردیده است که استقلال دسترسی را برای طبقه فوقانی ایجاد می نماید.