طراحی داخلی دفتر مرکزی مهندسین مشاور نقش شارستان و بازسازی های آن
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

دفتر مرکزی مهندسین مشاور نقش شارستان یک آپارتمان سه خوابه با آشپزخانه نسبتاً بزرگ بود که اغلب کارهای دفتری فوق را تحت الشعاع قرار می داد. برآن شدیم که تمام تیغه های داخلی حذف و فضاها با شکل اداری باز طراحی و احیاناً از هم تفکیک گردند، حتی آشپزخانه نیز از طرح حذف و حمام به آبدارخانه اپن و مناسبی تبدیل گردید.

باتوجه به استفاده حداقل 12 سال از این آپارتمان با طرح اولیه ، تمامی نقصانها عیان و نیازهای طرح برای همکاران و استفاده کنندگان از فضاها بسیار روشن بود.

از تم نقره ای و مشکی و با لکه های نارنجی آتشی در طراحی استفاده گردید و تمام انرژی صرف این شد که نیازهای احتمالی در یک دهه پیش را مد نظر قرار گیرد.

نتیجه طرح و بازسازی بسیار رضایت بخش بود و جدا از طراحی داخلی، کلیه شبکه های رایانه ای و برق رسانی استاندارد گردید.

سیستم سرمایش و گرمایش برای یک دفتر اداری محیا شد و حداکثر استفاده از فضاها صورت پذیرفت.