بازسازی و اجرای طراحی داخلی منزل مسکونی خ آپادانا نیلوفر
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

در این طرح از تم سفید و سیاه که در صورت دقت در انتخاب طرح و مصالح بسیار تأثیر گذار خواهد بود ، استفاده گردیده است . آپارتمان دو خوابه به سه خوابه تبدیل شد و محدوده سرویسهای بهداشتی و حمام بسیار بزرگ با راهروی همجوار ترکیب و به نشیمن تبدیل گردید . با توجه به افزایش فضای پذیرایی و نشیمن ، قسمت دیگری از فضای پذیرایی به اتاق خواب سوم اختصاص یافت .