پروژه ها

غرفه های نمایشگاهی

نمایشگاه هتل المیپک 1403
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه هتل المیپک 1403

کارفرما : شرکت نیکوژن آریا

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه کنگره پزشکی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه کنگره پزشکی

کارفرما : شرکت پت تراول

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه متافو 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه متافو 1402

کارفرما : شرکت ایرساکام

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی معدن
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی معدن

کارفرما : شرکت ایران تک ساز نوین

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1402

کارفرما : شرکت الکتروهیدرولیکان

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه هتل المپیک 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه هتل المپیک 1402

کارفرما : شرکت صنایع معدن کوثر( بتلند)

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی فارما شرکت سگال دارو 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی فارما شرکت سگال دارو 1402

کارفرما : شرکت آریا سگال دارو

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه فارمکس 1402 شرکت پویان پیشرو
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه فارمکس 1402 شرکت پویان پیشرو

کارفرما : شرکت پویان پیشرو

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1402
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1402

کارفرما : شرکت شیمیایی بهداش

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

نمایشگاه منسوجات - نمایشگاه بین المللی
غرفه های نمایشگاهی
نمایشگاه منسوجات - نمایشگاه بین المللی

کارفرما : شرکت پارسیان درین نخ

آخرین وضعیت پروژه :

صفحه 1 از 6