پروژه ها

طراحی و نظارت معماری داخلی ساختمان مسکونی تهران نو
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و نظارت معماری داخلی ساختمان مسکونی تهران نو

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

طراحی و بازسازی پروژه مسکونی خیابان نیلوفر
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و بازسازی پروژه مسکونی خیابان نیلوفر

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

بازسازی و تبدیل واحد مسکونی به فضای اداری
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
بازسازی و تبدیل واحد مسکونی به فضای اداری

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

طراحی و اجرای پروژه مسکونی جمال آباد
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و اجرای پروژه مسکونی جمال آباد

کارفرما : جناب آقای نیاورانی و شرکا

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

طراحی و اجرای ویلای آبسرد
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و اجرای ویلای آبسرد

کارفرما : جناب آقای صالحی زاده

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

طراحی و ساخت دامداری 400 راسی (پرواری ) ماز دماوند
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و ساخت دامداری 400 راسی (پرواری ) ماز دماوند

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

نمای مسجد علی بن ابی طالب (ع)
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
نمای مسجد علی بن ابی طالب (ع)

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه :

پروژه مسکونی خ عباس آباد
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
پروژه مسکونی خ عباس آباد

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه :

طراحی داخلی ویلای مدرن واقع در دماوند
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی داخلی ویلای مدرن واقع در دماوند

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه :

طراحی و اجرای پروژه مسکونی نیاوران
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و اجرای پروژه مسکونی نیاوران

کارفرما : جناب آقای سلیمی

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

صفحه 6 از 12