پروژه ها

معماری داخلی - نما- بازسازی

طراحی و  نظارت پروژه استخر نور
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و نظارت پروژه استخر نور

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه :

طراحی و بازسازی پروژه مسکونی خیابان نیلوفر
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و بازسازی پروژه مسکونی خیابان نیلوفر

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

پروژه مسکونی خ عباس آباد
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
پروژه مسکونی خ عباس آباد

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه :

طراحی داخلی ویلای مدرن واقع در دماوند
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی داخلی ویلای مدرن واقع در دماوند

کارفرما :

آخرین وضعیت پروژه :

طراحی و اجرای پروژه مسکونی نیاوران
معماری داخلی ،نما ، بازسازی
طراحی و اجرای پروژه مسکونی نیاوران

کارفرما : جناب آقای سلیمی

آخرین وضعیت پروژه : اجراشده

پروژه ی سرای محله شریف
طراحی - نظارت
پروژه ی سرای محله شریف

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

پروژه مسکونی جمال آباد
طراحی - اجرا
پروژه مسکونی جمال آباد

کارفرما : آقای مشهدی نیاورانی

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

مسکونی آقای ابتکار
طراحی - نظارت
مسکونی آقای ابتکار

کارفرما : جناب آقای ابتکار

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

طراحی مرحله اول و دوم مسجد خوارزمی
طراحی - نظارت
طراحی مرحله اول و دوم مسجد خوارزمی

کارفرما : شهرداری منطقه 7 تهران

آخرین وضعیت پروژه : در حال اجرا

بازسازی و اجرای طراحی داخلی منزل مسکونی  خ آپادانا  نیلوفر
طراحی - اجرا
بازسازی و اجرای طراحی داخلی منزل مسکونی خ آپادانا نیلوفر

کارفرما : جناب آقای رایگان

آخرین وضعیت پروژه : خاتمه یافته

صفحه 1 از 2