مسکونی آقای ابتکار
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

طراحی معماری، معماری داخلی و سقف کاذب  و نمای پروژه به مهندسین مشاور نقش شارستان واگذار گردید.

تفکیک فضای نشیمن (TV) و پذیرایی و نهارخوری از جمله پیشنهادات مشاور در این پروژه بود.

پیشنهاد مشاور طراحی سقف کاذب و دیوارهای مناسب در پیلوت و به دست آوردن یک سالن یکپارچه برای استفاده در مراسمات ساکنین آپارتمان بود که با تصویب کارفرما به نتیجه رسید.

ایجاد فضای سبز در حیاط مشرف با پیلوت و همچنین طراحی آنها جلوه ی ویژه ای به این محدوده از مشاعات داده است.