پروژه ی برج های مسکونی سئول
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

این پروژه از بلوکهای آپارتمانی بهم پیوسته که از ناحیه شرق و غرب بلوکها بهم اتصال می یابند زنجیره ای شکیل با زاویه دیدهای متفاوت را در هر یک از فضاهای واحد های مسکونی به دست داده است . با ایجاد تفاوت در طبقات نیز سعی شده خط آسمان متنوعی در پروژه ایجاد گردد . لذا پروژه هم از شکستگی ها و چفتها و سایه روشنهای سطح نما برخوردار است و هم تنوع مناسبی در خط آسمان پروژه دارد . مجتمع فوق با مساحت سایت 22400متر مربع و مجموع زیر بنای ساختمانهای طراحی شده در سایت 71000 متر مربع و دارای فضای جانبی ، خدماتی ، آموزشی ، اداری و تجاری می باشد .