طراحی مرحله اول ، دوم و نظارت بوستان غدیر ( 27 هکتار )
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران طراحی بوستان 27هکتاری غدیر را در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران و در محل پارکینگ شرکت واحد و همجوار میدان الغدیر رسالت تهران به مهندسین مشاور نقش شارستان واگذار شد.

با جلسات پیا پی در محل سازمان بوستانها و همچنین شهرداری منطقه 4 و مسئولین شرکت واحد، مقرر گردید که باتوجه به آلودگی های پارکینگ شرکت واحد برای اهالی شرق تهران بوجود آورده است، سایت شرکت واحد پروژه بصورت مرحله ای آزاد و به جاده دماوند منتقل گردد و از طرف دیگر بوستان غدیر به مرحله اجرا رسانده شود.

طراحی بوستان جامع الغدیر در 27 هکتار و با بیش از 30 ساختمان، ورزشی فرهنگی آموزشی، پارکینگ طبقاتی، اداری، رستورانهای متعدد، باغ پرندگان و ... در مراحل فاز یک و دو تهیه و به تأیید کارفرما و کمسیون تصویب که متشکل از اساتید برجسته دانشگاه بود رسانده شد و از طرف دیگر شرکت واحد اتوبوسرانی در دو مرحله 8 هکتار از زمین کلی را آزاد و مراحل اجرایی بوستان در مناطق آزاد شده نهایی گردید.

لازم به ذکر است با توجه به تغییرات مدیریتی در سطح شهرداری تهران و اولویتهای  اجرا، ساخت بوستان بزرگ غدیر در این مرحله متوقف ماند.