طراحی یادمان شهدا
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

همجوار محدوده ساختمان شهرداری منطقه 22 تهران و بر روی یکی از تپه های مشرف به تهران ، پیکر چند تن از شهدای گمنام به خاک سپرده شده است .

شهرداری منطقه 22 بر آن شد که به جهت ارج نهادن به مقام شهدای یاد شده و همچنین ایجاد فضایی روحانی و فرهنگی مذهبی، طرح مسیر دسترسی و محوطه و ساختمان یادمان این مجموعه را به مهندسان مشاور نقش شارستان واگذار نماید.

دسترسی سواره به یادمان فوق به دلیل تپه ماهور و شیب تند مسیر ، یکی از چالشهای این طرح بود.

طرح فوق از یک یادمان (در سه طبقه )  و فضاهای خدماتی و جانبی و همچنین محوطه باز جهت انجام مراسم مذهبی و فرهنگی برخوردار است.