طراحی خانه ی فرهنگ نظام آباد
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

خانه فرهنگ نظام آباد در محدوده شهرداری منطقه7 و با مساحت 10000 متر مربع در محله نظام آباد توسط همکاران مهندسان مشاور نقش شارستان طراحی گردیده است.

پروژه فوق دارای سالن همایش، فضاهای فرهنگی و کافی شاپ، کلاسهای آموزشی و کارگاهی و ... می باشد.