مرکز آموزشی قم
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مهندسین مشاور نقش شارستان مرکز آموزشی فوق را به دلیل امکانات و متراژ محدود به نحوی طراحی نمود که تمامی نیازهای یک مرکز آموزشی در نهایت در دو حجم عمده ساختمانی که در سایت چیدمان شده است گنجانده شود . فضاهایی از قبیل سالن اجتماعات ، کتابخانه ، فضاهای اداری ، سالن غذا خوری و آشپزخانه و از همه مهمتر کلاسهای آموزشی و اتاقهای اساتید همه و همه در نهایت در دو ساختمان همجوار شکل گرفته اند و تنها در زمینه فضاهایی همچون حراست سایت و یا استادسرا ، به دلیل نوع عملکرد ، فضاهای مستقل در نظر گرفته شده است .

سطح اشغال ساختمانهای مجموعه ، 612 متر مربع و مجموع مساحت ساختمانها 3060 متر مربع می باشد و در سال 87 به سر انجام رسید .