طراحی مرحله اول و دوم و سوم سایت ستاد
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

مهندسین مشاور نقش شارستان طراحی سایت و سیویل پروژه فوق را علاوه بر طراحی ساختمانهای آن بعهده داشته است . مساحت کل زمین 13000 متر مربع و تعداد ساختمانهای در نظر گرفته شده در آن بالغ بر 14 ساختمان می باشد . پروژه درون شهریست و از فضاهایی مانند بانک ، درمانگاه و ... نیز برخوردار است .