طراحی مرحله اول و دوم سایت اردوگاهی شیرآباد
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

شیرآباد نام محلیست در استان گلستان و با آب و هوایی بسیار مطبوع و از تمام مواهب ییلاقات و سواحل بصورت توامان برخوردار است . سایت فوق در دامنه ییلاقات شیرآباد و برای اردوهای تفریحی و آموزشی مهیا گردیده است .

کارفرمای پروژه قصد احداث سازه های سبک جهت فضاهای باز تفرجگاهی و اقامتهای کوتاه مدت را در سایتی به مساحت 96000 متر مربع مد نظر داشت و سکو هایی نیز  برای برپایی چادر و آموزش استفاده از طبیعت و استقرار کمپی برای محدوده سنی جوان و نوجوان در نظر گرفته شد . سایت فوق تلفیقی از سازه های سنگین ( مانند آمفی تئاتر ، سایتهای ورزشی ، ساختمان اداری ، تعداد محدودی خوابگاه و از طرف دیگر محلهایی برای برپایی کمپ و سازه های چادری سبک است .فضای آرامش بخش و محلی که برای احداث اردوگاه فوق در نظر گرفته شد ، دو چندان بر اثر بخشی و تأثیر گذاری پروزه افزوده است .