طراحی مرحله اول و دوم سایت ستاد آماد و پشتیبانی
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

پروژه فوق جهت طراحی فضای مناسب در خصوص دپوی مواد مصرفی ، غذایی ، البسه و ... جهت طراحی به مهندسین مشاور نقش شارستان واگذار گردید .

قسمت عمده ی این سایت که از مساحتی حدود  116000 متر مربع برخوردار است ، می بایست جهت استقرار سوله هایی که کاربری انبار خواهد داشت ، در نظر گرفته شده و موضوعات پدافند غیر عامل ، استانداردهای آتشنشانی و مسیرهای سواره خودروهای سنگین و کامیونها و تریلر ها از اهمیت بالایی برخوردار است . مسیرهای سواره می بایست به نحوی طراحی گردند که هیچگونه مشکلی در زمینه حمل و بارگیری و باراندازها وجود نداشته باشد. توقفگاه خودروهای سنگین و خوابگاه رانندگان و باسکول و فضاهای اداری – خدماتی نیز در سایت یادشده مد نظر قرار گرفته است.