بازسازی منزل مسکونی
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

ویلایی در شهرک غرب که بیش از 40 سال از ساخت آن می گذشت و نیاز به بازسازی و به روز رسانی داشت.

ویلایی در سه طبقه که در شیب قرار داشت، از طرف کوچه طبقه میانی، همکف محسوب می شد اما از طرف حیاط طبقه 1- با محوطه همسطح بود.

نظر کارفرمای محترم ایجاد یک طبقه مستقل در طبقه 1- برای فرزندش بود تا بتواند در کنار همسرش زندگی مستقلی داشته باشد که این امر مستلزم تغییراتی در این طبقه بود.

در ضمن دیوارهای میانی بنا، باربر بودند و این موضوع کمی کار رو مشکل می کرد، اما با برداشت دقیق نقشه معماری و سازه، احتیاطات لازم صورت پذیرفت.

طبقه میانی و دوم بجز تزئینات و تغییرات معماری، تغییر اساسی که مستلزم تقویت سازه باشد را نیاز نداشت .

نمای ساختمان از خطوط مناسبی برخوردار بود اما نیاز به امروزی تر شدن داشت و همچنین فینیشینگها و تعمییرات در و پنجره ها و ...