مسجدالنبی
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

طراحی مسجد النبی شهرستان رودهن توسط یکی از اعضاء هیئت امنای آن به مهندسین مشاور نقش شارستان واگذار گردید.

هیئت امنا تاکید بر طراحی و اجرای واحدهای تجاری در محدوده همجوار با محور اصلی را داشتند ( به جهت درآمد زایی برای مسجد) و لذا در این وجه سه طبقه تجاری با لحاظ تمهیداتی که به حجم و شاکله مسجد صدمه ای نزند در نظر گرفته شد.

این مسجد به مساحت 4370متر مربع و در 5 طبقه طراحی شد که دارای شبستانهای خواهران و برادران ، حسینیه ،فضای اداری ، بسیج و هیئت امنا و همچنین فضای فرهنگی و تجاری می باشد . 

در زیر زمین تحتانی پروژه سالن غذاخوری و آشپزخانه برای مراسمات و همچنین درآمد زایی برای مسجد در مواقع عادی طراحی گردید.

کلاس های آموزشی و فرهنگی مد نظر هیئت امنا قرار داشت که با حداکثر تلاش برای استقلال هر یک از فضاها و و مخدوش نشدن عملکرد آنها این امر محقق گردید.