بوستان عباسپور
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

بوستان عباسپور با محدوده مساحت 4830 متر مربع دارای بخش تفریحی شامل فضای سبز و زمین بازی کودکان ،بخش پآموزشی و فرهنگی شامل ساختمان خانه خلاقیت ، بخش خدماتی و رفاهی شامل ساختمان فست فود ، ساختمان سرویس عمومی ، ساختمان نگهبانی در نظر گرفته شده است .