طراحی مرحله دوم هتل آموزشی افریقا
شرح خدمات انجام شده :

مدیر پروژه : رامین رایگان

فاز دو پروژه هتل آموزشی افریقا واقع در تهران ، نبش مریم  با زیر بنای 27000 متر مربع  در دستور کار  این مشاور قرار گرفت.

قرار داد مرحله دوم این پروژه در حالی با این مشاور منعقد گردید که نقشه های مرحله اول آن تهیه شده بود و چهار طبقه زیرزمین نیز اجرا گردیده بود . اما به دلیل وجود ایرادات عدیده در روابط پلانهای طرح ، این مشاور ابتدا کلیه موارد اصلاحی را در پلانها اعمال نمود .

 ( اختصاص دو طبقه از زیرزمین به فضای  پارکینگ . انتقال استخر از طبقات به زیر زمین چهارم و ...)

از طرفی چون فایل نقشه های مرحله اول موجود نبود لذا ترسیم مجدد آن ، برداشت دقیق محدوده سایت و تهیه نقشه های ازبیلت و فنداسیون اجرا شده و در نهایت اصلاح طرح فاز یک و تهیه طرح فاز دو صورت پذیرفت.

لازم به توضیح است که وجه تسمیه این هتل ، عملکرد آموزشی آن است و با توجه به عدم وجود کارکنان خبره و آموزش دیده در هتلهای سطح کشور و متضرر شدن هتلها از این بابت ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی بر آن شد که هتلی را با تأکید بر آموزشی بودن آن طراحی و بنا نهد تا کلیه آموزشهای هتلداری ، آشپزی، رستورانداری، مدیریت و ... در این هتل و برای کارکنان و هتلداران سطح کشور برگزار گردد . (شبیه دوره های آموزشی دانشجویان پزشکی در بیمارستانهای دولتی) .