اهداف -خط مشی

 

شرکت مهندسي نقش شارستان ، ارائه كننده خدمات مهندسي و مشاوره در زمينه طراحي ، نظارت و اجرا: ساختمانهاي فرهنگي-آموزشي-ورزشي-درماني-مسكوني-تجاري-اداري-صنعتي-نظامي و محوطه سازي فعالیت مي نمايد.

مدیریت شرکت مهندسي نقش شارستان با تاكيد بر نگرش افزایش رضايت مشتریان و در عين حال ارتقاء و گسترش فعاليت‌هاي شرکت، "ارتقاء‌ كيفيت از لحاظ خدمات قابل ارائه توسط شرکت" را سرلوحه وظايف خويش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات، اعتقاد دارد كه كاركنان سازمان كه به عنوان با ارزشترين سرمايه اين شركت محسوب مي شوند وظيفه خود خواهند دانست كه با درك كامل انتظارات مشتریان و ساير طرفهاي ذينفع در جهت رسيدن به اهداف سازمان تلاش نمايند.

شركت ، در این راستا اقدام به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008 به عنوان مدل اجرايي انتخاب نموده است و جهت رسیدن به اهداف ذيل تلاش مي نمايد .

  1. تعهد و ارائه به موقع خدمات فني و مهندسي
  2. افزايش كيفيت و كارايي خدمات در راستاي جلب رضايت مشتريان
  3. توسعه حوزه هاي فعاليت و فضاي كاري با ايجاد نقش اجرايي و انجام مآمورينهاي طراحي ، نظارت و اجرا در داخل و خارج از كشور و افزايش سهم بازار
  4. افزايش مهارت ها و بالا بردن سطح صلاحيت فني و اجرايي كارشناسان براي ارائه خدمات

اينجانب با تاكيد بر توجه همكاران به جايگاه ويژه شرکت، ضمن اعلام تعهد كامل خود به سيستم مديريت کیفیت ايجاد شده و حفظ اثربخشی و بهبود مستمر آن، معتقدم بدون همدلي و همگامي همکاران اين مهم محقق نمي گردد، لذا انتظار دارم ضمن درك و رعايت دقيق مفاد اين خط مشي، در اجراي كامل آن همكاري لازم را به عمل آورند.

         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مدیر عامل - رامين رايگان