گواهینامه ها

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

مشاهده

غرفه سازی

غرفه سازی

مشاهده

عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران

عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران

مشاهده

عضویت در انجمن جوش

عضویت در انجمن جوش

مشاهده

احراز صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

احراز صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پایه یک

مشاهده

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پایه یک

مشاهده

صلاحیت پیمانکاری

صلاحیت پیمانکاری

مشاهده

شرکتهای همکار شهرداری تهران

شرکتهای همکار شهرداری تهران

مشاهده

عضویت در انجمن سازه های فولادی  ایران

عضویت در انجمن سازه های فولادی ایران

مشاهده

عضویت در انجمن بتن ایران

عضویت در انجمن بتن ایران

مشاهده