گواهینامه ها

انجمن صنفی کارفرمایی طراحی معماری ، دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران

انجمن صنفی کارفرمایی طراحی معماری ، دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران

مشاهده

iso9001-2008

iso9001-2008

مشاهده

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

مشاهده

غرفه سازی

غرفه سازی

مشاهده

عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران

عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران

مشاهده

عضویت در انجمن جوش

عضویت در انجمن جوش

مشاهده

احراز صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

احراز صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پایه یک

مشاهده

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پایه یک

مشاهده

صلاحیت پیمانکاری

صلاحیت پیمانکاری

مشاهده

شرکتهای همکار شهرداری تهران

شرکتهای همکار شهرداری تهران

مشاهده